Zpravodajské služby budou moci nově získat informace od telekomunikačních operátorů, budou mít přístup k informacím, které doposud byly chráněny bankovním tajemstvím. Novela má pomoci státu potírat zejména organizovaný zločin a terorismus.

Zpravodajci doposud měli v případě odposlechů přístup pouze obsah hovoru. Nyní budou mít k dispozici rovněž údaje o tom, komu telefonní čísla patří. Sněmovna normu podpořila v červenci.

Zeman připojil podpis rovněž pod novelu zákona o odpadech, která jasně stanoví, že za výkup kovového šrotu bude možné vyplácet peníze pouze poštovní poukázkou nebo převodem peněz, což bylo často obcházeno.

Prezident podepsal rovněž normu, která zajistí větší kontrolu státu na úvěry a dotacemi poskytovanými Českou exportní bankou (ČEB).

Platit začne rovněž novela zákona o prevenci závažných havárií a novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta stanoví, že úřady musejí informace zveřejňovat ve strojově čitelném formátu a obsahuje i další změny.