Theobald Josef Maria Rudolf Friedrich, hrabě Czernin z Chudenic, jak znělo jeho celé jméno, byl synem hraběte Rudolfa Czernina, který se v době 2. světové války vzepřel nacistům a podepsal prohlášení o věrnosti české a moravské šlechty českému národu.

Za komunistického režimu Czernin nemohl studovat. Svoji početnou rodinu proto musel živit nejdříve jako řidič náklaďáku, později sanitky.

Po roce 1989 se šlechtic vrátil do rodných Dymokur, kde hospodařil na zrestituovaném majetku. Jeho manželkou byla Polyxena Lobkowiczová, se kterou měl celkem pět dětí.