Ve všech třech částech se jednalo o stavební práce spočívající v opravě povrchu vozovky dálnice D1 a jednoho z jejích nájezdů. Všechny zakázky byly přiděleny jedinému dodavateli.

„Podle závěrů prvostupňového rozhodnutí zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky a snížil tak její předpokládanou hodnotu pod limity stanovené zákonem. V důsledku toho pak zadal dvě části ve zjednodušeném podlimitním řízení a třetí dokonce zcela mimo režim zákona o veřejných zakázkách,“ konstatoval ÚOHS.

Objem zakázek byl 45 miliónů korun.