Manžel či manželka dlužníka by se podle novely měli stát účastníkem exekučního řízení.

Senátoři navrhli do materiálu vložit i ustanovení, podle něhož má exekutor povinnost do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela či manželky, a to i bez souhlasu věřitele.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán označil senátní změny za dílčí a technického rázu, přičemž poslancům doporučil její podporu.