Justice se složitou kauzou zabývala od roku 2008. Ze seznamu exekutorů Studená podle webu profesní komory vypadla před dvěma lety, v jejím obvodu ji nahradil jiný exekutor.

Studená podle pravomocného verdiktu chybovala v roce 2005, když vedla exekuci proti firmě WTA Finance Consulting. Firma během exekuce skončila v konkurzu. Správkyně konkurzní podstaty vyzvala exekutorku, aby jí poslala zpět peníze, které stihla vymoci ještě před prohlášením konkurzu a které měla deponované na účtu.

Studená otálela několik měsíců, vyhověla až poté, co dostala tři pořádkové pokuty. Podle pravomocného verdiktu Studená věděla, že správkyni konkurzní podstaty zkomplikuje práci a že může způsobit průtahy v řízení. Bývalá exekutorka ale takovou interpretaci odmítá. Měla prý jiný právní názor, domnívala se, že vymožené peníze do konkurzní podstaty nepatří.

Dostala podmínku

Soudní proces se dlouho vlekl, olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě nakonec uložila Studené osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku. Verdiktu předcházel zásah NS, který vyhověl prvnímu podnětu Studené a nařídil nové projednání kauzy u odvolacího soudu.

Druhý verdikt však už NS potvrdil a dovolání odmítl. Krajský soud se bez pochybností a logicky vypořádal se všemi relevantními námitkami obviněné, stojí v usnesení.

V neúspěšném dovolání Studená například poukazovala na údajně nezákonný výslech některých svědků, kteří prý nebyli řádně zbaveni mlčenlivosti. Také tvrdila, že její postup konkurz nijak negativně neovlivnil, protože v konkurzní podstatě bylo dost peněz z jiných zdrojů, například z pronájmu budov.