Hrad z článku vybral trojici citací. „Jak dnes věci stojí, nemají Němci nikoho, koho by ve své Valhalle, ve své galerii národních hrdinů postavili výše,” píše doslova podle Hradu mimo jiné Peroutka a připomíná, že Hitler za šest let své vlády přinesl německému národu řadu úspěchů. Ovčáček v té souvislosti připomněl projev Edvarda Beneše v USA, který odsuzoval březnovou okupaci Československa.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Přimhouřené oči na západě mohou si klásti pochybovačnou otázku, jaký je skutečný poměr německého národa k muži, jenž toto vše pro něj vykonal, a není-li tu možný nějaký snadný rozkol. Jest to otázka lehkomyslná, jaký bývá poměr národa k vůdci, jenž vyplnil jeho denní i noční přání?” nadnesl Hrad v další zveřejněné citaci.

Kompletní znění Ovčáčkova zjištění si můžete přečíst zde

Závěrečná exkurze do článku pak naznačuje, jaký byl tehdy Peroutkův postoj k Hitlerovi. „Jsa velkou postavou německých národních dějin, nemůže býti ovšem zařazen do národních dějin národů jiných; maje již své první místo ve Valhalle, nemůže býti postaven do Slavína,” tvrdí Peroutka.

Přítomnost stejně jako všechna ostatní tehdejší česká periodika musela povinně zveřejnit článek k Hitlerovým narozeninám. Peroutka v první části textu konstatuje, že Hitler je pro Němce velkou postavou, ve druhé se pak proti němu ale vymezuje, když píše, že je hrdinou pro Němce, nikoli však pro Čechy.

Spor o článek o Hitlerově gentlemanství

Hrad přistoupil ke zveřejňování dílčích článků, které mají dokladovat Peroutkovo morální selhání po studiu časopisu Přítomnost. Do něho se pustil mluvčí Ovčáček na popud prezidenta Miloše Zemana, který v lednu na pražském fóru věnovaném holokaustu zmínil, že v době nástupu nacismu selhali intelektuálové.

Jmenovitě zmínil i Peroutku, který podle něj zveřejnil v Přítomnosti text „Hitler je gentleman”. Tento článek Ovčáček hledá, ačkoli historici i odborníci se shodli, že neexistuje. Zeman ho prý ale kdysi dávno viděl.

Namísto omluvy nebo doložení existence textu Hrad přistoupil ke zveřejňování jiných textů, které mají dokladovat Peroutkovu morální nepevnost. Ovčáček totiž měl při studiu objevit i „daleko horší věci”, což mají být nyní zveřejňované části článků. Historici upozorňují na to, že není možné tehdejší texty hodnotit dnešníma očima. Lidé tehdy nevěděli, k čemu Hitlerův nástup v Německu povede.

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová minulý týden podala kvůli Zemanovým výrokům žalobu na ČR. [celá zpráva]