Jednotné testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Do testování se zapojilo 650 škol ze 13 krajů. Výjimkou je Liberecký kraj, v němž se nezúčastňuje žádný ze vzdělávacích ústavů.

Středeční testování je vyhrazeno pro čtyřleté obory, ve čtvrtek se uskuteční zkoušky na víceletých gymnáziích. Náhradní termín je stanoven pro všechny obory na 14. května.

Testování je naplánováno mimo termín prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy, které se letos konají v období 22. až 30. dubna. Kvůli tomu se objevila právní stanoviska zpochybňující využití výsledků těchto testů pro přijímání žáků na SŠ.

Návrh zákona se ještě upravuje

Ministerstvo školství označilo tyto obavy za bezpředmětné, protože ředitelé mají právo stanovit si jakákoliv kritéria. Jedním z nich může být i výsledek těchto testů, přičemž stačí, když budou ředitelé přihlížet alespoň ke známkám na vysvědčení.

Ministerstvo školství plánovalo, že od příštího školního roku zavede pro všechny maturitní obory povinné jednotné přijímací zkoušky. Nad tím se ale nyní vznáší otazník. V návrhu novely školského zákona, která je v připomínkovém řízení, se počítá s povinnými přijímačkami, ale školy by měly mít možnost zvolit si vlastního dodavatele testů nebo si je vytvářet samy.

Prováděcí předpis by měl pouze stanovit rámcová pravidla, jak mají testy vypadat. Povinné přijímačky by navíc měly být uzákoněny až od 1. září 2016, tedy školního roku 2016/2017.