V případě dětí z dětských domovů a obdobných zařízení předkladatelé uvádějí, že náklady spojené s likvidací odpadu budou hradit právě tyto ústavy. Stejné to má být u obyvatelů domovů pro zdravotně postižené a domovů pro seniory.

Předloha počítá s tím, že by odpovědnost za úhradu plateb za děti nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let čelily kvůli dluhům za odpad exekuci. Úpravy již dříve doporučily sněmovní výbory rozpočtový a ústavně-právní.

Autoři novely odůvodňují nutnost jejího přijetí tím, že podle zákona můžou obce vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky i po dětech. Některé  tak dluží obcím několikatisícové částky, aniž o tom vědí. U lidí s omezenou svéprávností by poplatková povinnost přecházela na opatrovníka, pokud byl jmenován.

Do zákona se vrací možnost, aby zastupitelstva obcí mohla na základě žádosti poplatníka platbu prominout. Tuto možnost měly obce podle zákona do konce roku 2010. Zastupitelstva by mohla poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí.