Jaderný reaktor Vrabec je unikátním výukovým a experimentálním zařízením. Jeho provoz v areálu V Holešovičkách zajišťuje Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zejména se využívá ve výuce studentů technických vysokých škol v oblasti reaktorové a neutronové fyziky. Na exkurzi k reaktoru zavítá ročně 500 až 600 studentů středních škol.

Reaktor využívá ruské jaderné palivo. „Náš reaktor je nulového výkonu a teplo, které vzniká, je velmi malé, téměř neměřitelné,“ uvedl vedoucí provozu Jan Rataj.

Kromě výuky se reaktor využívá k drobnějšímu výzkumu. „Nemůžeme dělat materiálový výzkum, kde je zapotřebí vyšší výkon, vysoké toky neutronů,“ vysvětlil Rataj. Testují se například detekční systémy, ověřují výpočtové kódy, nebo se studuje dynamika jaderného reaktoru.

„Jsme schopni testovat nová experimentální zařízení, vliv záření na materiály či vývoj nových výpočtových kódů, které se využívají v oblasti reaktorové fyziky, nejen pro nás, pro výzkumné reaktory, ale třeba i pro jaderné elektrárny,“ doplnil Rataj.

Reaktor byl poprvé spuštěn 3. prosince 1990.