Podle dokumentu sepsaného zástupci národních rad průmyslových podniků v Rájci, který má Právo k dispozici, ale Salm za války s Němci udržoval čilé vztahy.

Naději na restituce dal dědičkám Marii Salm-Reifferscheidt-Raitzové a Idě Schoellerové loni na podzim pražský Městský soud, který nařídil, aby ministerstvo vnitra znovu přezkoumalo žádost o potvrzení československého občanství starého knížete.

V rodině byla německá výchova

Ten se v roce 1939 přihlásil k Němcům, ovšem po válce chtěl zpátky československé občanství. Jenže než úřady rozhodly, šlechtic zemřel.

Jeho dcery začaly po roce 1990 bojovat o to, aby ministerstvo jejich otci občanství udělilo, a ony se tak mohly ucházet o majetek na Blanensku včetně zámku v Rájci-Jestřebí.

Nalezený dokument popírá mimo jiné i závěry Ústavního soudu, který při projednávání tohoto případu v roce 2005 upozornil, že Salmové mohli za okupace provádět pročeské skutky.

Ida Salmová a Philipp Schoeller na svatbě na zámku v Rájci v roce 1944

Ida Salmová a Philipp Schoeller na svatbě na zámku v Rájci v roce 1944

FOTO: Archiv OV ČSBS Boskovice

Sedm zástupců závodních rad průmyslových podniků v Rájci ale společně 25. srpna 1945, tedy ještě před Salmovou smrtí podepsalo rezoluci, která Salmovo vystupování ve prospěch Čechů odmítá.

„Celá rodina bývalého knížete Hugona Salma vždy se přihlašovala při sčítání lidu k německé národnosti a vždy byla v této rodině německá výchova. V době okupace sloužily statky Hugona Salma politicky i hospodářsky nacismu. Děti Hugona Salma v době okupace navštěvovaly německé školy a dcery pracovaly jako německé příslušnice v nemocnicích, v zemědělství ve prospěch nacismu. I manželka Hugona Salma byla pokládána za Němku a dostala odznak pro německé matky,“ stojí v dokumentu.

„Pro kraj a obec nic neudělal“

Autoři vysvětlili vydání své rezoluce tím, že veřejnost v Rájci i celém okolí je zneklidněna snahami některých lidí zasahovat do probíhajícího konfiskačního řízení. „Hugo Salm patří k bývalé rakouské šlechtě, která se nikdy nesmířila s republikou a jejími demokratickými řády,“ upozornili zástupci závodní rady Salmova velkostatku, šamotové továrny, pily, pivovaru, lihovaru a Svazu českých zemědělců.

„Pro kraj a obec neučinil Hugo Salm nic. V Rájci nebylo stavebního místa, nebylo hřiště ap. Podpory chudým dětem byly za okupace zastaveny a před okupací udělovány s ohledem na politickou příslušnost rodičů dětí. Vzhledem k tak obrovskému majetku jsou tyto předokupační podpory chudým dětem uváděny obhájci Hugona Salma úplně zbytečně,“ dodává se v dokumentu, který je nejstarším záznamem o vyšetřování případu chování knížete Salma za války.

Podle historika a předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu v Boskovicích Jiřího Jaroše Nickelliho nemůže být dokument označen za „výplod bolševismu“, protože pochází z doby těsně po osvobození. Rezoluce podle něj potvrzuje i následný protokol vyšetřujících komisařů tehdejšího ministerstva vnitra.

„Již dávno mělo ministerstvo zemědělství tento dokument předat ministerstvu vnitra. V dosavadních rozhodnutích ministerstva vnitra se tento dokument necituje, pokud je nám známo, prostě nikde,“ řekl Právu Nickelli.