Firma se bránila proti rozhodnutí resortu, který zrušil dříve vydaná povolení k provozování tzv. interaktivních videoloterijních terminálů v jednom z podniků ve Vranovské ulici v Brně.

Ministerstvo zdůvodnilo odebrání povolení blízkostí základní umělecké školy a rovněž skutečností, že obecně závazná vyhláška města Brna zakazuje provozování hazardu na celém území městské části Brno-sever, kam patří i ulice Vranovská.

„Nejvyšší správní soud neučinil nic jiného, než že dotáhl do důsledků to, co ve svých nálezech naznačoval Ústavní soud. Ministerstvo financí nesmí ignorovat zákaz provozování hazardních her, který na svém území stanoví obce obecně závaznou vyhláškou,“ upozornil soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Dále připomněl, že provozovatelé museli s možným zrušením již udělených povolení počítat, neboť to umožňuje loterijní zákon.

„Patří to k rizikům podnikání v tomto specifickém oboru,“ dodal Langášek.