Resort minulý týden oznámil, že se mu podařilo vyřešit připomínky EK k šesti programům. Ke dvěma zmíněným má komise další připomínky, které by však neměly blokovat proces schvalování. [celá zpráva]

Bezproblémové projekty by měly být schváleny během několika měsíců, první výzvy k předkládání projektů by měly být vyhlášeny na přelomu března a dubna.

Největší problémy jsou s pražským operačním programem, který zástupci EK navíc dostali na poslední chvíli. "Kromě toho zůstávají nedořešené dvě prioritní osy, jednou z nich je například podpora aktivit péče o děti předškolního věku 0 až 2 roky," upřesnila Šlechtová.

Celková alokace problematického Operačního programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů má být přibližně 400 miliónů eur (téměř 11 miliard korun).

EK si vyžádala audit

U OP Technická pomoc, který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, si EK vyžádala výkonnostní audit monitorovacího systému. "Audit bude hotový na konci března či v dubnu. Jeho dokončením je podmíněno schválení tohoto operačního programu," doplnila šéfka MMR.

Operační program Technická pomoc má především posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU.