Jádrem sporu byl postup Řápkové, která se rozhodla řešit dluhy neplatičů vůči městu tak, že na ně poslala exekutora zabavujícího sociální dávky hned po jejich vyplacení. Soud ale takový postup zakázal jako odporující zákonu. Jenže exekutor pak sám chtěl od Chomutova jako náhradu osm miliónů korun. Nakonec se spokojil s desetinou částky.

Hůle na to konto v televizi prohlásil, že „nezákonné chování poslankyně Řápkové, přivedlo město Chomutov zu grunt o osm miliónů do dluhu“ a že primátorka „zadlužila město Chomutov o osm miliónů korun“. Řápková jej za to zažalovala.

Podle verdiktu ÚS se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem bylo sice napadené tvrzení expresivní, ale nevybočilo z pravidel slušnosti.

„Jádro výroku bylo racionálně založeno na veřejně dostupných podkladech, o jejichž správnosti neměl stěžovatel důvod pochybovat. Byť bylo později prokázáno, že výrok byl v určitých ohledech zavádějící a nepřesný, nelze jej bez dalšího považovat za neoprávněný zásah do osobnostních práv stěžovatelky, a to i s ohledem na skutečnost, že se za šíření prokázaných nepřesností stěžovatel následně omluvil,“ konstatovala mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Soud Řápkové připomněl její kontroverzní kroky

Soudci také upozornili, že Řápková jako politička musela být připravena na větší míru kritiky.

„Výrok byl politickým projevem kritizujícím osobu politicky činnou. Sama vedlejší účastnice přitom s ohledem na své kontroverzní vystupování musela očekávat, že bude veřejně kritizována,“ dodala Sedláčková.

Případ se nyní vrací k pražskému Vrchnímu soudu, který musí respektovat stanovisko ÚS.