„Regionální rada špatně nastavila indikátory, které měly mimo jiné sloužit k hodnocení projektů a stanovení jejich optimálních rozpočtů. Hodnoty těchto indikátorů neodpovídaly reálným cenám, takže neměly žádnou vypovídací schopnost,” konstatoval ve své zprávě NKÚ.

ROP Jihozápad se proti výsledkům kontroly ohradil a podal námitku, jíž NKÚ nevyhověl.

„Je také potřeba uvést, že NKÚ není vykladatel práva, NKÚ tedy pouze vyslovil svůj právní názor, se kterým ale absolutně nesouhlasíme. Od začátku jsme postupovali dle našeho právního názoru, za kterým si stojíme,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ÚRR) Michaela Šímová s poukazem na to, že audit ministerstva financí žádné problémy neodhalil.

Ceny se mohly zásadně lišit

Úřad prověřoval dotace, které v létech 2007 až 2013 získaly Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, společnost Privamed Plzeň a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

„Například při nákupu vybavení jednotky intenzívní péče v Nemocnici Tábor by optimální cena byla podle indikátorů regionální rady téměř 260 miliónů korun. Skutečná cena ale činila necelých 21 miliónů korun,” poukázal NKÚ na skutečnost, že vybavení mohlo být podle špatně nastavených pravidel nakoupeno i za více než dvanáctinásobek skutečné ceny, aniž by regionální rada mohla posoudit skutečnou efektivitu.

Stejné přístroje za diametrálně odlišné ceny

„Nereálně nastavené indikátory například umožnily, že kontrolovaná zdravotnická zařízení mohla nakupovat obdobné přístroje za různé ceny. Společnost Privamed Plzeň tak například pořídila lůžkový monitor vitálních funkcí za téměř 175 tisíc korun, zatímco Nemocnice Tábor koupila obdobný přístroj za více než 541 tisíc korun,” zjistila kontrola.

Jako další příklad zmínila nákup anesteziologického přístroje, za který Privamed Plzeň zaplatil 757 tisíc korun, zatímco Nemocnice Tábor o více než 400 tisíc korun víc.

Kontroloři rovněž upozornili, že zdravotnická zařízení slučovala nákupy zdravotnického zařízení do větších celků, což jim umožňovalo získávat dotace. „Regionální rada jim je proplatila, i když se podle pravidel operačního programu jednalo o nezpůsobilé výdaje,” uvedl NKÚ.