„Úhradová vyhláška na příští rok je prorůstová a zajišťuje priority, kterými jsou kompenzace zrušených regulačních poplatků, zvyšování platů a mezd o pět procent, a kvalitní a dostupnou péči,“ shrnul ministr. Podle něj dostanou zdravotnická zařízení dostatek peněz, aby mohla fungovat bez zbytečného stresu a existenčního ohrožení.

Úhradová vyhláška stanoví hodnoty bodu, jimiž jsou oceněny léčebné a preventivní výkony, určí výši úhrad zdravotnických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vymezí regulační omezení pro rok 2015.

Požadavky zdravotníků by mohly růst neustále

Ministr poznamenal, že při přípravě vyhlášky vyšli co nejvíce vstříc požadavkům lékařů i nemocnic, s každým splněným požadavkem se ale objevil další. Pokud by je měl podle svých slov splnit, potřeboval by navýšení o 50 miliard korun.

Z desetimiliardového navýšení půjdou 4,2 miliardy na náhradu regulačních poplatků, navýšení úhrad za péči o 1,6 miliardy dostanou ambulance, 0,5 miliardy specializovaná centra a 3,8 miliardy lůžková péče. Devět miliard z navýšení je z vyššího výběru pojistného, zbývající miliarda jde z rezerv zdravotních pojišťoven.

Cílem úhradové vyhlášky je podpořit kvalitu a dostupnost péče, umožnit poskytovatelům růst příjmů odpovídající možnostem systému, pokračovat ve sjednocování způsobu úhrad ambulancím v nemocnicích a mimo nemocnice.

Rezervní fondy pojišťoven jsou plné

Ministr rovněž informoval, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny evidují ke konci roku čtyřmiliardový zůstatek a mají naplněny rezervní fondy. Všeobecná zdravotní pojišťovna má zhruba nulový zůstatek. Letos nenaplnila rezervní fond. V průběhu příštího roku splatí půlmiliardu z půjčky státu.

Více peněz mohou vydat zdravotní pojišťovny na péči proto, že stoupl výběr pojistného a další nárůst se očekává i v příštím roce. Pojišťovny také použijí na péči část peněz určených původně na vlastní provoz, konkrétně to má být 700 miliónů korun. O 600 miliónů by měly snížit rezervy a ty dát také na péči.