Lidé byli rovněž dotazováni na hodnocení restitucí. Navrácení majetku původním vlastníkům či jejich dědicům vnímá jako pozitivní krok 74 procent respondentů, zatímco kupónovou privatizaci kladně hodnotí pouze 18 procent Čechů.

Pohled na úroveň demokracie v ČR prošel v posledních letech výrazným vývojem. Po víceméně stabilním období počet lidí přesvědčených o základech demokracie od roku 2006 postupně klesal až do roku 2009, kdy tento názor zastávalo pouze 34 procent respondentů. V posledních dvou letech naopak opět roste a letos se znovu dostal nad nadpoloviční hranici.

Odbornou úroveň novodobých politiků hodnotí ve srovnání s jejich předchůdci stabilně nadpoloviční většina veřejnosti, byť i zde lze v posledním roce pozorovat výrazný nárůst (o devět procentních bodů). Rovněž restituce vnímá většina veřejnosti dlouhodobě jako pozitivní počin.

Postupem času naopak klesá počet zastánců kupónové privatizace. Zatímco v roce 1997 ji za správnou věc označilo 48 procent Čech, nyní tento názor zastává pouze 18 procent lidí.