Zatímco oprava stok v Prosecké ulici byla do určité míry vynucena okolnostmi, oprava ulice Na Stráži byla dlouhodobě plánovaná. „Ukončena by měla být 29. září - v tento den by měl být obnoven plynulý provoz na komunikaci,” uvedla mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.

V Prosecké však bude provoz plně obnoven až v polovině dubna příštího roku, sdělil za Pražskou vodohospodářskou společnost Petr Eliáš.

Původně bylo plánováno, že doba opravy nepřekročí 12 měsíců. Oprava přitom byla zahájena loni v listopadu.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Uzavření Prosecké přitom komplikuje dopravu řidičům, kteří se z centra potřebují dostat na Prosek, Střížkov a do dalších oblastí na severovýchodě Prahy. Musí využít delší a frekventovanější trasy po magistrále, nebo uzavřenou oblast objíždět přes Vysočany a po „estakádě”. Situaci nepomohlo ani souběžné uzavření rekonstruované ulice Na Stráži.

Nekvalitně postavené stoky

Rekonstrukce Prosecké je pro PVS a Pražské vodovody a kanalizace (PVK) podle jejich vyjádření jednou z nejnáročnějších staveb za poslední roky. Kompletní obnovu dvou hlavních sběračů, které patří k páteřní síti kanalizačních stok, si vyžádal jejich havarijní stav. Ten loni v červnu ještě  zhoršily povodně.

Stoky mají jeden z největších sklonů v pražské kanalizační síti, kvůli čemuž v nich dochází k velkému oděru kvůli rychle proudící vodě. Na problémy však bylo zaděláno již při stavbě v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy došlo k vážnému nedodržení technologických postupů.

„Odborníci, kteří prováděli pod zemí průzkum, se shodují, že tehdy muselo docházet k masivnímu omezování předepsaného materiálu, který teď ve stokách chybí,“ konstatovala při zahájení oprav PVS. Při povodních došlo k přetlakování stok a poškození již oslabených konstrukcí, které se na několika místech provalily. Materiály použité při opravě mají podle PVS životnost přesahující 100 let.