„Takto můžou chodit do školy a nevidím v tom problém,“ řekl Chládek a dodal: „Pokud je zakrytá pouze část vlasů, tak mi to nevadí. Větší problém je, když zakrývá celý obličej.“ Tam uvedl Chládek, že by se mohlo stát, že by toho studenti zneužívali a jeden zastupoval u zkoušek jiného. Dodal, že v případě šátku nejde jen o víru: „Může se stát, že někdo má rakovinu, je po chemoterapii.“ Zdůraznil také, že žijeme v demokratické společnosti, kde je svoboda vyznání.

Chládek ale zdůraznil, že nejde jen o náboženskou otázku: „Ten problém se bohužel zúžil na náboženskou část, ale paní ředitelka nešla do zákazu kvůli propagování náboženského směru, ale kvůli bezpečnosti.“ Zmínil, že jde otázka zakrytí hlavy třeba v případe chemických pokusů, kdy by se mohl třeba namočit do kyseliny.

Semelová má na šátky podobný názor

Podobný názor na nošení šátků vyjádřila i komunistická poslankyně Marta Semelová: „Nevidím takový problém, pokud se jedná o zakrytí vlasů a není zakryt celý obličej s výjimkou očí. Zákonem to upraveno není, upravit to může školní řád.“

Komunistka Semelová ale dodala: „Určitě je to složitější problém, diskutuje se o tom v řadě dalších zemí, ve Francii, Belgie Nizozemsku, není to jen otázka školství, je to celospolečenská záležitost.“

K danému případu, kdy kvůli zákazu odešly ze školy zahraniční muslimské studentky, dodala:  „Otázkou je, jak ten, kdo vstupuje na území ČR má ctít záklony naší republiky.“