Přítomnost hlodavců dokazoval zejména trus přímo v prostorách výroby pečiva nebo v přepravkách s nebalenými potravinami.

Inspektoři SZPI přišli do pekárny na kontrolu už ve čtvrtek. Po zjištění mnoha stop přítomnosti hlodavců, nařídila provozovateli okamžitou nápravu a důkladnou deratizaci a sanitaci. Následující den ale zjistili, že se v podstatě nic nezměnilo, a proto okamžitě pekárnu uzavřeli.

Spousta trusu byla důvodem pro uzavření pekárny.

Spousta trusu byla důvodem pro uzavření pekárny.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

Zákaz užívání prostor pro provoz potravinářského podniku potrvá, dokud provozovatel neodstraní zjištěné nedostatky. S provozovatelem také SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.