Stížnost k soudu podala Strana zelených a Česká pirátská strana. Obě partaje skončily těsně pod pětiprocentní hranicí a do europarlamentu tak své zástupce nevyslaly.

„Napadená ustanovení zákona o evropských volbách omezují volnou, respektive svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti, rovnost hlasovacího práva všech voličů a právo na přístup občanů k voleným funkcím za rovných podmínek,“ vysvětlil rozhodnutí volebního senátu soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Podle názoru NSS Evropský parlament hraje ve fungování Evropské unie zatím méně významnou roli, než jakou mají národní parlamenty v členských státech. Proto se pětiprocentní klauzule jeví podle soudců méně potřebná než ve volbách do Poslanecké sněmovny, kde hranici už také dříve potvrdil ÚS.

Stěžovatelé by byli získali po jednom mandátu

„Nadto se v ČR volí pouze 21 z celkového počtu 751 europoslanců, takže údajný integrační efekt minimální pětiprocentní hranice pro vstup do Evropského parlamentu je zanedbatelný. I bez umělého prahu by se do Evropského parlamentu nedostaly malé strany, které by nepřekročily tzv. přirozený práh daný volebním systémem a počtem kandidujících stran i účastí ve volbách,“ dodala mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Uvedla, že přirozený práh se v posledních volbách pohyboval okolo 3,5 procenta, takže po jednom mandátu by získali Piráti a Zelení na úkoru lidovcůČSSD. Ostatní kandidující politické strany by se ani tak do europarlamentu nedostaly.

O návrhu volebního senátu NSS bude rozhodovat plénum ÚS. Sedmičlenný volební senát nebyl jednomyslný, odlišné stanovisko k usnesení o přerušení řízení a předložení věci ÚS zaujali tři soudci - Zdeněk Kühn, Miloslav Výborný a Radan Malík.