Většina příležitostí není ale už zadarmo. Školné se platí nejen na soukromých vysokých školách, ale i na všech vyšších odborných školách (VOŠ) a v některých programech veřejných vysokých škol.

Na VOŠ se platí od 2500 korun do 50 tisíc Kč ročně, tříletý bakalář na soukromé VŠ přijde na 100 až 250 tisíc korun.

Šance na přijetí jsou zde však až na několik výjimek výrazně větší než na veřejných vysokých školách. Mnohé privátní školy berou téměř všechny přihlášené uchazeče.

V pondělní příloze Práva najdete:
Sonda do veřejných vysokých škol, kde je ještě místo
Přehled všech vyšších odborných škol, včetně školného
Adresář sokromých vysokých škol, u každé termín přihlášení
Aktuální seznam VOŠ, které spolupracují s VŠ
Kolik stojí placené kursy na veřejných VŠ
Další možnosti pomaturitního a jazykového studia
V pondělí 7.června 12 stran!