Přitom pouze dva z návrhů mají v Němečkově plánu, který má Právo k dispozici, vyjádření v penězích.

Až 700 miliónů má vynést snížení prostředků, které pojišťovny mohou použít na svůj provoz. Nyní se jejich provozní fond pohybuje od 3,24 do 3,4 procenta. V budoucnu by mohly utratit pro sebe jen 3,13 procenta.

Dalších 600 miliónů by mělo přinést pojišťovnám snížení tzv. rezervního fondu. Zatímco nyní musejí ukládat 1,5 procenta průměrných výdajů svého základního fondu za tři poslední roky, ministr jim hodlá tuto povinnost snížit od příštího roku na polovinu.

Konec nahánění klientů na ulicích

Stamilióny by podle ministra od příštího roku mohla přinést spolupráce pojišťoven při revizích, zda smluvní lékaři vykazují jen tu péči, kterou opravdu pacientům poskytli, a předepsali léky, které potřebují.

Desítky miliónů pak zůstanou pojišťovnám, pokud se vzdají náboru klientů prostřednictvím dealerů. Ačkoli ministr již v březnu donutil pojišťovny k dohodě, že tuto nekalou soutěž ukončí, nasmlouvaní dealeři dál na ulicích lidi nahánějí.

Vaše pojišťovna se přejmenovává, matou náboráři od konkurence

Často k tomu podle ministra používají i lží o tom, že klientova pojišťovna zanikla nebo se přejmenovala. Pokud by pojišťovny od této metody neustoupily, pak by jim mohla hrozit až pětimiliónová pokuta.

Smlouvy pojišťoven budou veřejné

Zbývající opatření ministr vyčíslit i přes nátlak některých ministrů během připomínkového řízení už nedokázal. Jde například o přínos toho, jak se projeví povinnost pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy, aby lidé viděli, za jaké výkony je placena jaká úhrada. Aby nedocházelo k tomu, že zdravotnická zařízení si sjednají s pojišťovnou za stejné výkony různé úhrady.

„Je nutné, aby byly tyto podmínky zdůvodněny v komentáři zveřejněném spolu se smlouvou,“ zdůraznil v plánu Němeček a zavázal se, že vládě předloží do konce června změnu zákona.

Unie zaměstnavatelských svazů ale varuje, že např. „zveřejnění cenových dohod mezi pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci daného léčivého přípravku může zapříčinit menší ochotu farmaceutických společností takové dohody podepisovat“.

Ministerstvo zdravotnictví si chce kvůli kontrole efektivnosti vynakládaných peněz pod sebe stáhnout dohled nad všemi úhradovými mechanismy.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a premiér Bohuslav Sobotka

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a premiér Bohuslav Sobotka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Od ledna 2015 budou muset pojišťovny poskytovat ministerstvu zdravotnictví a také Babišovu ministerstvu financí informace o veškeré své činnosti, nejen o hospodaření. Součástí budou také údaje o tom, kolik do systému zdravotního pojištění vkládají všichni klienti pojišťoven a kolik z něho čerpají.

Dál bude působit již existující přístrojová komise, která bude posuzovat nákupy prostředků a technologií z veřejného pojištění.

Elektronické aukce léků budou častější

Ještě letos má být rozšířen i systém elektronických aukcí u hrazených léků. Vítěz úhradové soutěže bude muset zajistit dodávky daného léku po dobu zpravidla 18 měsíců a ručit, že po celou tuto dobu bude lék plně hrazený, tedy bez doplatku pacienta.

Ministr také hodlá zavést indikátory kvality a efektivnosti zdravotní péče. Počítá i se zřízením specializovaných center, v nichž bude časem poskytována výhradně nákladná péče. V zemi už existuje třináct takových komplexních onkologických center.

Změn má během příštího roku doznat i koncepce systému následné a dlouhodobé lůžkové péče a domácí zdravotní péče včetně péče paliativní.

V ambulantní péči vznikne mj. nová kategorizace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz.

Omezit chce Němeček outsourcing služeb v zařízeních řízených ministerstvem. Počítá i s tím, že tato zařízení budou vedle centrálních nákupů energií a plynu, které již fungují, využívat tuto formu i pro nákup bezpečnostních služeb, aut, kancelářských potřeb a zařízení a také některého zdravotnického materiálu a léčivých přípravků.