Tato kategorizace úředníků má vyjasnit, kteří z nich budou po přijetí normy spadat do kategorie státní služby, vysvětlil ministr pro národnostní menšiny a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD). Úřady by měly data poskytnout do 30. června.

Kabinet počítá s tím, že dojde ke změně odměňování úředníků, aby byla posílena tarifní složka platu a naopak zmenšeny odměny. Skončit by tak měly například smluvní platy.

Vláda usiluje o to, aby zavedení zákona o státní službě bylo rozpočtově neutrální. Norma by měla platit od příštího roku. Bez jejího přijetí by ČR hrozily sankce za strany EU, neboť jsme poslední zemí osmadvacítky, která zákon o úřednících nemá.