„Nevýhodné smlouvy přesáhly všechny myslitelné hranice,” konstatoval ministr.

Šéf SÚKL Zdeněk Blahuta uvedl, že ústav v řadě případů platil za něco, co nakonec vůbec nebylo dodáno, případně byly smlouvy krajně nevýhodné a umožňovaly dodavatelům vydírání ústavu. Jednalo se například o IT zakázky v řádu až desítek miliónů korun. Audit stál něco přes milión korun.

Docházelo prý navíc k plýtvání, které se projevilo například navyšováním počtu pracovníků ústavu.

SÚKL přistoupí ještě k vnitřnímu auditu, aby odhalil další možné nesrovnalosti.