„Podle operativních dat je průměrná měsíční teplota března 2014 na hodnotě 6,6 stupně, což je mimořádně nadprůměrná hodnota, vzhledem k dlouhodobému průměru za období 1961-2014 o 3,9 stupně vyšší,” konstatovali meteorologové.

Druhý nejteplejší březen byl v roce 1990. ČHMÚ v této souvislosti konstatoval, že přelomy zimy a jara byly teplé po celé období na konci 80. a počátku 90. let.

„Naopak loňský březen byl jedním z nejchladnějších a teplotně byl na úrovni měsíce února,” připomněli.

Z dat je rovněž patrné, že březnová teplota v posledních 50 letech pozvolna stoupá.