„Pošťák je pro mnoho především starších lidí důvěryhodná osoba. Je něco jako pan farář či doktor. Lidé mu jednoduše důvěřují. Bývá brán jako důvěrník, jako blízký přítel, často i jako jakýsi člen rodiny. A o to je ostudnější skutečnost, když poštovní doručovatel mimo zásilku či důchod donese klientovi nabídku pojištění, výhodné půjčky,“ říká předsedkyně SOS Gerta Mazalová.

I když se tak nejedná o přímý prodej, jen o doporučení takové služby, SOS má informace, že doručovatelé nabádají navštívené, aby zašli k finálnímu uzavření takové smlouvy a zároveň se odkázali na jejich jméno jako na člověka, který tuto službu doporučil. Podle sdružení jsou takové praktiky častější v menších městech a na venkově. Výjimkou však není, že se tak děje i v Praze, Brně či v Blansku.

Co je to podomní prodej?

„I když není podomní prodej definován, tak jej lze spojit s pojmem prodeje mimo obvyklé prostory podnikatele dle ustavení paragrafu 1828 nového občanského zákoníku, a pokud k takovému nabízení zboží či produktů dochází v místech, kde byl podomní prodej zakázán, pak je to podle nás i našich právníků jednoznačné porušování tohoto zákazu. A horší je to i vzhledem k tomu, že tak jedná pošta, která je státní institucí,“ míní předsedkyně SOS.

„Oslovení často tuší nebo cítí, že se jedná o podivné praktiky, a moc se jim takové jednání nezamlouvá, ovšem právě proto, že je pošťák jejich známý a cosi jako blízká osoba, nestěžují si, neboť mají obavy, že by na to mohli doplatit,“ dodává Mazalová.

Zákazu podomního prodeje na svém území přitom už podle živnostenského zákona využila řada obcí, městských částí i celých měst.

K vyloučení takových prodejců přitom vedou často obavy, že při jejich návštěvách dochází k řadě nekalých praktik, které přivádějí především starší občany do svízelných životních situací, nezřídka jde dokonce pod zástěrkou podomního prodeje přímo o kriminální činnost.

„Z praxe víme, vždyť máme 15 poraden v celé zemi, že lidé takový zákaz vítají, jsou si vědomi, že se tak výrazně snižuje riziko jejich ohrožení. Ovšem na to, aby razantně odmítli, či dokonce vyhodili známého doručovatele, který jim mimo poštu přinesl i nabídku údajně výhodné úvěrové smlouvy, jednoduše nemají povahu ani žaludek,“ dodala pro Právo Mazalová.

Nesmějí obtěžovat

Sdružení už před měsícem oslovilo s těmito námitkami vedení ČP. Bez úspěchu.

Došlo tam k personálním změnám, tak jsme své výtky zopakovali a zaslali znovu novému pověřenému řediteli a současně jsme informovali i ministra vnitra Chovance, říká Mazalová.

Na dotaz Práva uvedla mluvčí České pošty Marta Selicharová, že poštovní doručovatelé v rámci své činnosti poskytují informace o produktech ČP a produktech smluvních partnerů České pošty a neprovádějí přímý prodej ani nenabízejí zboží podle živnostenského zákona. „Poskytování informací o produktech musí být podle interních pokynů České pošty prováděno tak, aby klienty v žádném případě neobtěžovalo. Doručovatelé nejsou vedeni ani úkolováni poskytovat tyto informace zákazníkům, kteří si to nepřejí,“ uvedl mluvčí, že vedení pošty obdobným způsobem odpovídá i na připomínky SOS.

Česká pošta podle ní při poskytování svých služeb vychází z toho, že nařízením obce je možno v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání zakázat pouze přímý prodej a přímé poskytování služeb v režimu živnostenského zákona, pouhé poskytování informací o produktech (zboží i službách) nelze podle zákonné úpravy omezit.