Větší problémy s nefunkčními registry úřady nezaznamenaly.

Základní registry zahrnují registr obyvatel, registr práv a povinností, registr osob a registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Jde o databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o lidech a o státních i nestátních subjektech. V registrech je zhruba 120 nejdůležitějších osobních údajů, u kterých stát garantuje jejich platnost.

Úřady si z registrů pro potřeby agend, jež vyřizují, denně "vytahují" do svých informačních systémů aktualizované údaje.