Mlejnský rovněž pozastavil členství v klubu ODS při Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

„K tomuto rozhodnutí mě vedly čistě soukromé důvody rodinného charakteru. Moje manželka je po těžké operaci a její dlouhodobé zdravotní problémy bohužel přetrvávají,“ uvedl Mlejnský. Jak dodal, má čtyři děti, z nichž roční chlapec a dvouletá dívka potřebují soustavnou péči.

Mlejnský byl podle svých slov členem ODS od roku 1995.

„Vzhledem k nastalé situaci a dlouhé politické angažovanosti jsem se rozhodl věnovat rodině, která moji pomoc bezprostředně potřebuje. Tato situace nastala neočekávaně a myslím, že mé rozhodnutí je správné,“ doplnil.