Resort má problémy s čerpáním evropských fondů. „Situace je vážná, nikoli však úplně ztracená. Vzhledem k problémům, které se při prvotní kontrole objevily, jsem vyhodnotil situaci tak, že vyžaduje neprodlené nasazení odborníka na oblast kontroly veřejných zakázek,“ uvedl dosavadní náměstek pro tuto oblast Petr Osvald, který se rozhodl rezignovat.

Ministr Milan Chovanec (ČSSD) se rozhodl angažovat Zmatlíka, který se oblasti veřejných zakázek věnoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Situace, do které přicházím, není zcela standardní. Prakticky okamžitě začínám plnit úlohu krizového manažera a začínám hledat řešení, jak jednotlivé projekty uchránit před katastrofou,“ uvedl Zmatlík.

Chovanec zdůraznil, že nynější vedení resortu problémy nezpůsobilo, ale je nuceno je urgentně vyřešit. Musí proto proběhnout detailní kontrola projektů. „Poté se budeme snažit tyto problémy v co nejkratší době odstranit, a zabránit tak velkým finančním ztrátám pro ČR,“ řekl Chovanec.

Krnáčová do resortu přichází s vizí transformace veřejné správy. „Veřejnou správu je třeba reformovat, nicméně reforma musí být smysluplná a vzájemně koordinovaná,“ uvedla s tím, že jedním z hlavních cílů bude zabránit plýtvání veřejných prostředků.