Například dvěma již dříve odsouzeným úvěrovým podvodníkům z Hradce Králové se letos v lednu podařilo definitivně dosáhnout toho, že jim 70 procent dluhů bylo odpuštěno.

Nejvyšší soud totiž zamítl dovolání jednoho z věřitelů, který schválení osobního bankrotu obou dlužníků napadal, neboť před pěti lety spáchali úvěrový podvod.
Byli za něj pravomocně odsouzeni, jenže dosáhli zahlazení trestu.

Později jim soud povolil oddlužení. Věřitel tak měl nárok na vrácení jen třiceti procent z celé pohledávky.

Závisí na posouzení konkrétních okolností

Nejvyšší soud neshledal, že jen na základě toho, že byli dříve pravomocně odsouzeni za úvěrové podvody, tak by nyní osobním bankrotem sledovali nepoctivý záměr.

„Ze skutečnosti, že dlužník v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení spáchal trestný čin úvěrového podvodu, přičemž pravomocné odsouzení mu bylo zahlazeno, nevyplývá bez dalšího, že návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr,“ zdůvodnil zamítnutí dovolání věřitele Nejvyšší soud (NS).

Co je osobní bankrot
* Oddlužení, lidově řečeno osobní bankrot, je soudem posvěcený režim, kdy během pěti let může být dlužníkovi z moci úřední odpuštěno až 70 procent pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení věřiteli.
* Podmínkou ale je, že dlužník pečlivě doloží bezvýchodnost své finanční situace, a že mu pak po dobu pěti let zůstává jen minimum na živobytí a vše nad to, posílá oprávněným.
* Ochrana dlužníka spočívá v tom, že pak na něho nemohou exekutoři nad rámec toho, co se stanovilo k úhradě v rámci insolvenčního řízení. Po pěti letech je očištěn od všech dluhů a může začít na novo s čistým štítem.

Podle NS závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, závisí vždy na posouzení konkrétních okolností v rámci daného insolvenčního řízení.

„Posouzení, zda dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr, je navázáno na hodnocení skutečností, které se udály v určitém časovém rámci, zpravidla před zahájením insolvenčního řízení,“ vysvětlil NS.

Co bylo, to bylo 

Připustil, že „o osobní bankrot žádají typově osoby, které si situaci přivodily do jisté míry lehkomyslným, marnotratným nebo obecně málo zodpovědným přístupem ke svým majetkovým záležitostem“.

Jedním dechem ale dodává, že „v určité fázi života se rozhodly tento přístup změnit a své ekonomické potíže řešit smysluplnou cestou v insolvenčním řízení“.

Zkrátka co bylo, to bylo, na podvod zapomeňme, teď se dlužník snaží, tak mu poskytněme ochranu – a věřiteli, ty se smiř s tím, že nedostaneš zpět ani polovinu. Výpis z evidence rejstříku trestů, o který se věřitel v dovolání opíral, ale neobsahuje záznamy o zahlazených odsouzeních.

„Proběhlo-li v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy, a toto odsouzení je již zahlazeno, nelze z toho usuzovat, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr,“ zdůraznil NS.

V úvěrových podvodech mizí miliardy 

Soudy mají ovšem v praxi co dělat, aby rozlišily konkrétní okolnosti, zda je dlužník opravdu zoufalý člověk v tísni potřebující ochranu, nebo ten, kdo se jen pokouší účelově ze svých závazků vybruslit, či se jedná o napraveného „dříve“ podvodníka.
Dlužníků i úvěrových podvodníků jsou totiž v Česku desetitisíce.

O oddlužení loni požádalo 26 tisíc dlužníků. Zároveň jen za minulý rok policie eviduje pět tisíc případů úvěrových podvodů s celkovou škodou přesahující dvě miliardy korun.

Z toho zpět získat se přitom policii podle jejích statistik nepodařilo ani korunu. Loni stíhala čtyři tisíce lidí za úvěrový podvod a 1500 z nich byli už recidivisté.

Soudy už ulevily tisícům dlužníků
* Od ledna 2008 do ledna 2014 bylo vyhlášeno téměř 59 tisíc osobních bankrotů.
* Až dosud úspěšně prošlo celou pětiletou procedurou osobního bankrotu 1 496 lidí.
* Za posledních 12 měsíců soudy povolily 19 017 osobních bankrotů (meziročně o 10 procent více) z bezmála 26 tisíc podaných návrhů. Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau