Přestože se výroků dopustil ministr Dobeš, soud rozhodl, že odpovědnost za ně nese stát. Ministerstvo proto muselo uveřejnit omluvu „za uvedení nepravdivých informací”. Ta je podepsána jménem České republiky, jednající Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dobeš odeslal v říjnu roku 2011 dopis Mezinárodní motocyklové asociaci, v němž oznámil, že veškeré dosavadní kompetence Autoklubu ČR v této oblasti přebírá nově zřízený Český svaz motocyklového sportu (ČSMS). Napsal, že tomuto subjektu ministerstvo školství přiznalo jedinou a nejvyšší sportovní autoritu.

Soud Dobešovi nepřiznal náhradu nákladů

Dobeš svůj krok veřejně odůvodňoval právě stížnostmi odborníků z okruhu motocyklového sportu na fungování Autoklubu a také jeho neprůhledným hospodařením. Autoklub ale označil ministrovy výroky za účelové očerňování a bránil se proti nim soudně.

Exministrovi a někdejšímu místopředsedovi Věcí veřejných sice soud žádnou povinnost neuložil, nepřiznal mu ale ani nárok na náhradu nákladů, které Dobeš vynaložil na svou obhajobu.