„Tento týden jste odvolal z funkce ředitele legislativního odboru, tedy z ryze odborné funkce, JUDr. Michala Švorce, který tuto funkci zastával 20 let, od roku 1993, pro celkem deset ministrů z pěti politických stran, pro dvě úřednické vlády. Odvolal jste ho třetí den ve své funkci a nahradil ho člověkem s relativně krátkou právnickou praxí z úplně jiné disciplíny než legislativa. Jinými slovy, odvolal jste zkušeného odborníka, nahradil jste ho politickým trafikantem,“ vzkázal Kalousek Babišovi.

Podle něj tak vyslal signál, že důležitější než kvalifikace je protekce a příslušnost k hnutí ANO. Švorcův nástupce Robert Pelikán je členem Rady ekonomických poradců, kterou Babiš založil.

Babiš Kalouska uklidňoval

Kalousek Babiše požádal o jednoznačnou a stručnou odpověď, z jakého důvodu Švorce odvolal, a jakým výběrovým řízením prošel jeho nástupce. Ministr financí uvedl, že nejde o trafikanta, naopak zdůraznil, že hnutí ANO nominovalo na náměstky apolitické osobnosti.

Dále zkritizoval, že je ministerstvo decentralizované. Navíc Švorc podle něj zůstane ve stejné funkci, jen dochází ke sloučení právnických služeb v rámci resortu. „Takže my to zcentralizujeme a pan doktor Švorc bude vykonávat úplně stejnou funkci. Takže, pane poslanče Kalousku, buďte v klidu,“ vzkázal bývalému ministrovi financí.

S touto odpovědí Kalousek nebyl spokojen. „Lžete, pane ministře. Pan doktor Švorc nebude ředitelem legislativního odboru, z té pozice je odvolán. Že tam zůstane a bude za toho politického trafikanta pracovat, to asi ano. Někdo za politického trafikanta pracovat musí,“ uvedl a dodal: „Tohle je prostě jenom politická protekce politických trafikantů a vy jste lhář.“