Vztahy Česka se Slovenskem tradičně dopadly v průzkumu nejlépe. Za dobré je považuje 94 procent dotázaných, kdežto za špatné jen tři procenta. Podobně výrazného přesahu pozitivních hodnocení dosáhli také další evropští sousedi Česka, jako Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Rakousko a Maďarsko.

Vysoko, konkrétně na pátém místě podle poměru kladných a záporných odpovědí, skončily v průzkumu také Spojené státy americké. Vztahy s USA považuje za dobré 86 procent lidí, za špatné jen šest procent.

Výrazněji rozděluje Čechy hodnocení vztahů s Polskem, Japonskem, Ruskem, Ukrajinou, Izraelem a Čínou. Polsku uškodila podle CVVM hlavně nedávná série skandálů týkajících se dovozu nekvalitních polských potravin.

V případě Izraele a Číny už je podíl pozitivních hodnocení těsně pod 50 procenty, kdežto negativních hodnocení je kolem 30 procent.

U naprosté většiny hodnocených zemí ale stále převažuje podíl kladných odpovědí účastníků průzkumu nad zápornými. Jedinou výjimkou je Írán. Vztahy ČR s Íránem hodnotí jako dobré jen 19 procent Čechů, kdežto jako špatné 46 procent, podobně jako v předchozích letech.