Počet dětí mířících k zápisu v posledních letech narůstá, když do školního věku dorůstají děti takzvaného babyboomu. Některé školy v prstencích okolo velkých měst proto řeší problém s nedostatkem míst, většina škol má ale kapacit dost. Rodiče už proto své potomky nedávají jen do škol, kam spádově patří, ale vybírají školu, která nabídne například lepší jazykové vzdělání nebo modernější vybavení.

U zápisů mají děti prokázat dostatečnou školní zralost. Při jednoduchých úkolech jako navlékání korálků, vybarvování či krátkém rozhovoru tak učitelky ověřují, zda má předškolák dostatečně vyvinutou jemnou motoriku, dobře mluví a ovládá základní hygienické návyky.

Zápisy mohou školy pořádat kdykoliv od 15. ledna do 15. února. Rodiče musejí přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.