Policisté vyčíslili celkovou sumu jako součin nominálního nákladu publikace a její prodejní ceny. Náklad činil 10 000 kusů, jedna kniha se prodávala za 790 korun. Podle nakladatelství ale tímto způsobem nelze počítat zisk - metoda nezohledňuje ani počet prodaných kusů, ani vynaložené náklady na redakci, tisk a distribuci knihy.

"Jestliže by orgány činné v trestním řízení postupovaly v souladu se zákonem a chránily práva stěžovatelky, omezily by zajištění na výnos ze skutečně prodaného počtu výtisků a další prodej knihy jí případně zakázaly, anebo by neprodanou část nákladu zajistily," stálo ve stížnosti.

Podle ústavních soudců je však opatření v dané fázi trestního řízení v souladu s ústavou, což se však může postupem času změnit. "Opatření, které se v prvopočátku jeví jako nezbytné, se naopak může následně ukázat jako nadbytečné či jako nepřiměřené vzhledem k jiným mírnějším prostředkům, kterými lze dosáhnout stejného účelu," stojí v usnesení zpravodajky Ivany Janů.

Stíhání čelí i vydavatelé

Spolu s nakladatelstvím čelí stíhání také jeho dva šéfové a publicista Lukáš Beer, autor průvodních textů k projevům. Kniha se prodává na internetu. Zástupci nakladatelství tvrdí, že publikace předkládá čtenářům jen autentické historické texty jako podklad pro svobodnou tvorbu názorů. Obvinění z extremismu popírají. Nedávno vydali také program Hitlerovy nacistické strany NSDAP.

ČR už obdobnou kauzu zažila, a to když vydavatel Michal Zítko v roce 2000 publikoval nekomentovaný překlad Hitlerovy knihy Mein Kampf. Nejprve dostal podmínku za jeho vydání, pak byl ale trestu zproštěn.