Rady, jak předejít nepříjemnostem, jsou přitom jednoduché a stále stejné: kupovat legální pyrotechniku schválenou k prodeji, nepoužívat ji v opilosti a dodržovat návod k použití.

„Přestože rok co rok varujeme, dochází ke zraněním. Je to stále to samé. Už teď došlo na Moravě ke zranění malého chlapce zábavní pyrotechnikou,“ krčí rameny šéf policejních pyrotechniků Michal Dlouhý.

Cesta za pokud možno co nejbezpečnější zábavní pyrotechnikou podle něho začíná už výběrem místa nákupu. Ideální jsou kamenné obchody, například prodejny v obchodních centrech. Policie naopak radí vyhnout se tržnicím.

Přestože rok co rok varujeme, dochází stále ke zraněnímMichal Dlouhý, šéf policejních pyrotechniků

To potvrzuje Pavel Koblasa, vedoucí oddělení kontroly Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Právě nyní, ke konci roku, má Koblasa se svými kolegy pořádně napilno. Ostatně jej Právo zastihlo na kontrole, při přejezdu mezi tržnicemi.

„V supermarketech jsme skutečně nezjistili žádný výrobek, který by nebyl schválený,“ potvrzuje Koblasa slova Dlouhého.

A doplňuje, že nejvíc neschválených, a tedy potenciálně nebezpečných výrobků lze objevit v tržnicích poblíž hranic s Rakouskem a Německem.

Nicméně je potřeba dodat, že situace zde není nikterak dramatická. „Tam je 95 procent výrobků schválených. Na stánku je několik set druhů výrobků a najdeme tam tři, pět, které nejsou schválené,“ upřesňuje Koblasa.

V Německu úřady stále častěji varují před pyrotechnikou z ČR a Polska. Odborníci to ale spojují především s tím, že v Německu platí přísnější normy a problém tam může mít i výrobek, který je v Česku oficiálně schválen. Podle Koblasy navíc takováto varování zaznívají každoročně.

Podle návodu a vše bez problémů

Policie varuje před nakupováním výbušnin, které jsou nějak potrhané či poškozené. Samozřejmostí by mělo být označení svědčící o tom, že je výrobek schválený k prodeji v ČR nebo v EU. Pokud takové označení nemá, může být podle Dlouhého nebezpečný.

„Schválenou pyrotechniku pozná každý spotřebitel podle toho, že je označena zkušební značkou, je to takový ovál se lvíčkem, nebo označení CE. Pokud je takto výrobek označen, je schválený, prošel zkouškami a je pro spotřebitele bezpečný,“ upozorňuje Koblasa.

Pyrotechnika musí mít vyznačenou dobu spotřeby a především český návod. „Pokud bude každý nakládat s výrobkem podle návodu, tak je to bezpečné a nemůže se nic stát,“ tvrdí Koblasa.

Připomíná, že pyrotechnika se dělí do několika kategorií, od kterých se odvíjí případné omezení jejich prodeje, třeba věkem. Tak třeba pyrotechniku první třídy nebezpečnosti lze prodávat i dětem, ovšem na třetí a čtvrtou třídu již je třeba mít průkaz odpalovače ohňostrojů.

U výrobků, které jsou označeny značkou CE, jsou podle Koblasy rovněž čtyři kategorie. Pro první platí minimální věk 15 let, u čtvrté je zapotřebí odborné způsobilosti.