Stanovily i priority, kterými jsou například rozvoj podmínek pro svobodné podnikaní, vymahatelnost práva či tvorba pracovních míst v problémových regionech. Strany vyhlásily „nesmlouvavý boj proti všem formám korupce”. Chtějí racionalizovat hospodaření státu, zastavit plýtvání veřejnými prostředky. Provedou se audity v rezortech.

Novinky.cz přinášejí text koaliční smlouvy po jednotlivých částech.

Jednotlivé kapitoly koaliční smlouvy
část 1.Úvod, Hospodářský rozvoj země
část 2.Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní
část 3.Rozvoj zemědělství a venkova
část 4.Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
část 5.Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
část 6.Kvalitní zdravotnictví dostupné všem
část 7.Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu
část 8.Rozvoj kultury a podpora sportu
část 9.Demokratický právní stát
část 10.Kvalitní a transparentní veřejná správa
část 11.Posílení vnitřní bezpečnosti země
část 12.Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce
závěrečná částPrincipy koaliční spolupráce