Přes 24 000 pozemků je požadováno po Státním pozemkovém fondu, dalších více než 23 000 by mohly vydat Lesy ČR. Zbytek připadá na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a další instituce, které jsou však vesměs žádány o vydání jednotlivých pozemků.

Staveb, jejichž navrácení se církve domáhají, je prozatím evidováno 238. O osm z nich je žádán Národní památkový ústav, nejvíce (198) jich církve žádají po Pozemkovém fondu.

Správě Pražského hradu podala Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze výzvy k vydání majetku, aby, jak bylo předjednáno, mohla do budoucna vlastnit budovy, které dnes užívá, řekl ČTK Aleš Pištora, mluvčí pražského arcibiskupství, jehož prostřednictvím kapitula žádost podala. Budova Starého proboštství, Mladotův dům, tvořený dvěma budovami, a budova Nového probošství by měly sloužit jako zázemí pro liturgické akce, koncerty a další kulturní projekty spojené s katedrálou.

"Objektů potřebných pro činnost Správy Pražského hradu je kapitula připravena se vzdát a přenechat je státu. Tak jako v roce 2010 je i dnes kardinál (Dominik) Duka veden snahou o dosažení shody, která umožní dobré fungování onoho duchovního, kulturního a státního symbolu, kterým je Svatovítský chrám," citovala agentura mluvčího.