Předpokládaný objem nákupů v letech 2008 až 2011 měl podle projektu činit zhruba dvě miliardy korun a počítalo se s úsporou 170 miliónů korun. Ministerstvo do konce roku 2011 v rámci centrálního nákupu utratilo 1,874 miliardy korun, úspory vyčíslilo na 475,9 miliónu korun, což je téměř trojnásobek proti původním předpokladům.

Nezohlednili možné slevy

Kontroloři však tuto částku zpochybnili. Klíčový problém podle NKÚ spočívá v tom, že resort při určování tržní ceny sloužící pro srovnání ve výpočtu úspor vycházel z internetu nebo běžných ceníků zveřejňovaných prodejci.

"Zpravidla se jednalo o ceny, které byly typické pro běžného spotřebitele a nezohledňovaly všechny možnosti pro snížení ceny," podotkl NKÚ.

Údaje zadané ve srovnání navíc nebyly spolehlivé, například u monitoru se v tentýž den objevovaly hodnoty od 3700 do 6300 korun. "Systém na MV neumožňuje zcela objektivní vyčíslení úspor," uvedli proto kontroloři.

Ti se detailně zaměřili na nákup pohonných hmot, xerografického papíru a elektrické energie. U prvních dvou komodit našli další nedostatky. Například při výběru dodavatele pohonných hmot úředníci špatně odhadli poměr benzinu a nafty, které se budou v rámci resortu nakupovat, což vedlo k výběru ekonomicky méně výhodného uchazeče. Ministerstvo vybralo uchazeče, který nabídl nejnižší cenu za benzin, jako výhodnější se ale ukázala nabídka konkurenta, jenž nabízel nejlevnější naftu.

Špatný odhad množství

Úředníci byli také nepřesní při určování předpokládaného množství u pořizování xerografického papíru. "Například v roce 2010 přesahovala nepřesnost odhadů u tří ze sedmi nejpočetnějších položek komodity xerografický papír úroveň 70 procent," upozornil NKÚ. Také v tomto případě to vedlo ke špatnému určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

NKÚ tyto případy ze strany ministerstva považuje za porušení rozpočtové kázně a zjištěné nedostatky oznámil finančnímu úřadu.

Resort se ale brání, podle mluvčího Vladimíra Řepky není nikde stanoven mechanismus pro zjišťování skutečné tržní ceny zboží. "Ze závěrečné zprávy vyplývá, že celkové úspory mohou být zatíženy až patnáctiprocentním zkreslením, což však neznamená nehospodárné vynakládání rozpočtových prostředků. Jedná se pouze o přesnost vyčíslení toho, kolik se skutečně ušetřilo," reagoval Řepka.