Developerská firma Imos Development chtěla na severu Brna postavit polyfunkční objekt D, původně čtyřpatrový dům, ale nakonec se jej rozhodla výrazně zvýšit, a to až na 16 podlaží. Nakonec u brněnského magistrátu prošla varianta devíti pater, což úředníci umožnili tím, že opakovaně navýšili index podlažní plochy. To vzbudilo vlnu nevole mezi obyvateli Brna-Lesné a Majdalenek, kteří podali žalobu ke Krajskému soudu v Brně, ale neuspěli. Následovala kasační stížnost k NSS.

Index podlažní plochy určuje hustotu zástavby na daném území. Jedná se o výměr plochy nadzemních podlaží v poměru k výměře pozemku. Laicky řečeno tímto koeficientem úřad určuje, kolik metrů čtverečních lze na dané parcele zastavět, přičemž je vedlejší, zda je dané hodnoty dosaženo stavbou širší a nižší, anebo naopak užší a vyšší.

Rozšířený senát NSS nakonec vydal rozhodnutí, že index lze zvýšit jen standardní procedurou podle nového stavebního zákona, tedy formou opatření obecné povahy. Změny pak mohou přezkoumávat správní soudy.

"Index podlažní plochy je obecným regulativem prostorového uspořádání území, tj. limitem jeho využití, jehož vymezení je závazné," stojí v usnesení.

„Kouzelnické” zvyšování indexu

„Tímto kouzelnickým zvyšováním indexu podlažní plochy bylo možno na kývnutí úředníka stavět vyšší a mohutnější stavby tam, kde to původně v územním plánu schváleno nebylo," uvedl aktivista Petr Firbas, dlouholetý kritik územního plánování v Jihomoravském kraji. Podobných případů je podle něj v Brně více, veřejnost prý byla proti podobnému postupu bezmocná. "Po usnesení NSS to již možné nebude," uvedl Firbas.

Soudci NSS, kteří případ dostali na starost, se v této kauze nejprve obrátili na rozšířený senát. Jeho úkolem je sjednocovat postup NSS v situaci, kdy běžné tříčlenné senáty zaujmou protichůdné postoje. Usnesení rozšířeného senátu se nese v obecné rovině. Kasační stížností, která se týká konkrétního sporu, se nyní může znovu zabývat běžný senát.