Přitom každý soudce má ze zákona povinnost usilovat o smírné řešení sporu a hned na začátku upozornit obě strany na možnost dohody. „Soudce by se o to pokusit měl. My to zkoušíme, ale úspěšní jsme málokdy,“ řekl Právu jihlavský civilní soudce a prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

Podle něj je největší šance na urovnání sporu mimo soudní proces na začátku jednání. Pak už stranám nabíhají náklady spojené s vedením sporu, zejména pak na právní zastoupení advokátem. Spolu se soudními poplatky se pak částka může vyšplhat až na desetitisíce korun.

„Čím déle se spor táhne, tím se šance na smírné vyřízení zmenšuje,“ podotkl Lichovník s tím, že čas na smír a stažení žaloby však mají účastníci sporu až do vynesení verdiktu. Někteří soudci plní svou povinnost upozornit soudící se strany na možnost dohody víceméně formálně. Jiní se o smír dokážou skutečně zasadit.

Zneužití sloganu vyřešili smírem

Před dvěma lety zažaloval textař skupiny Katapult Ladislav Vostárek Stranu zelených za to, že v předvolební kampani použila slogan z jeho 30 let staré písničky „A co děti? Mají si kde hrát?“.

Vyžaduje to ale vůli na obou stranáchTomáš Lichovník

Soudce Městského soudu v Praze Martin Valehrach ještě před zahájením procesu stranám trpělivě vysvětlil situaci: zelení nemají šanci vyhrát, protože slogan skutečně zneužili, a Vostárek nemá šanci vysoudit požadovaného půl miliónu, ale spíše částku o řád nižší.

Suma sumárum obě strany více prosoudí, než vysoudí. Na jeho radu pak Vostárek žalobu stáhl a se stranou se dohodl mimosoudně.

Zmíněný příklad je ale spíš výjimkou. Hudebníci Jan Kalousek a Jaroslav Helešic se o refrén písničky postavený na dvou tónech a podle znalců stěží posuzovatelný jako melodie dohandrkovali až k vrchnímu soudu, přičemž ve sporu šlo původně o tantiémy za zhruba 200 tisíc korun.

Pomoci mají mediátoři

Podle Lichovníka se dohody daří dosáhnout spíše v opatrovnických sporech či sporech o vypořádání spoluvlastnictví. „Vyžaduje to ale vůli na obou stranách,“ podotkl soudce. Pokrok k hladšímu mimosoudnímu vypořádání sporů má přinést nový zákon o mediaci, ten ale nabyl účinnosti teprve letos v lednu a až v jarních měsících prošli výcvikem a akreditací první mediátoři.

Jedním z nich je i pražský právník Petr Němec. „Lidé, kteří spor řeší, se buď musejí sami zajímat a mediátora oslovit, nebo je na nás může odkázat soud. V takovém případě už ale nejde o úplně dobrovolný projev vůle se dohodnout,“ řekl Právu Němec.

Je to levnější než soud

Služby mediátora, které by měly vyústit v podpis mediační dohody, vyjdou každopádně levněji než soud. Hodina mediace stojí klienta 900 korun, za tři sezení, která zpravidla celý proces pokryjí, zaplatí každá strana něco přes čtyři tisíce korun.

Na hodnocení výsledků je však podle Němce příliš brzy.

„Případy, které nám posílají soudy, se pohybují v řádu jednotek a mezi lidmi ještě není tato praxe příliš zaběhnutá,“ míní mediátor. Celostátní statistika k úspěšnosti mediace zatím chybí.