Posílit roli armády v tomto směru chce i KSČM. Soc. dem. sice s nápadem zemanovců nesouhlasí, ale prosazuje zachování vojenských záchranných útvarů.

„Obnovíme brigádu civilní obrany se třemi samostatnými útvary. Civilní obrana bude začleněna jako trvalý organický prvek integrovaného záchranného systému pro řešení mimořádných situací,“ napsali si zemanovci do volebního programu.

Důvodem je mj. to, že o nasazení vojáků při živelních pohromách dosud musí rozhodnout nejdříve vláda. V případě zvlášť vyčleněného útvaru by jeho členové vyjížděli okamžitě.

Podle mluvčího zemanovců Vladimíra Kruliše, který je zároveň místopředsedou strany, je zřízení takové brigády logické vzhledem k rozsahu možných ohrožení v podobě povodní nebo průmyslových havárií.

Brigádu doplní armádní ženisté

Kruliš doplnil, že brigáda civilní obrany by se doplňovala a vzájemně zastupovala s armádními ženisty.

Civilní obrana, která měla armádní i civilní část, vznikla v ČSR už v roce 1937 kvůli válečné hrozbě. Obnovena byla po roce 1945, od padesátých let fungovala pod vnitrem. Později se vrátila pod armádu, která vojenskou i civilní složku CO řídila až do roku 1993, kdy civilní obrana byla zrušena.

Momentálně mají řešení mimořádných situací na starosti vojenské záchranné útvary. Těm ale zvoní hrana. Rakovnický se stěhuje do Bechyně, kde se začleňuje do ženijního pluku. Druhý záchranný útvar sídlí v Olomouci.

ČSSD je proti

Soc. dem. s nápadem zemanovců pro finanční náročnost nesouhlasí. Brigádu civilní obrany navíc považuje za nadbytečnou, protože tuto oblast nyní mají v rámci integrovaného záchranného systému na starosti hasiči. V případě armády ČSSD volí jinou cestu, zachování vojenských záchranných útvarů.

„Nesouhlasíme s tím, aby se vojenské záchranné útvary začlenily do ženijních vojsk. Jejich schopnost by měla být uchována,“ sdělil Právu stínový ministr obrany za ČSSD a lídr středočeské kandidátky Jan Hamáček.

Upozornil, že vojenské záchranné útvary, které pomáhají na vyžádání například při povodních, není možné vysílat do bojových akcí. Což pro ženijní vojsko neplatí.

Komunisté jdou ještě dál než zemanovci, chtějí, aby se armáda jako celek více zaměřila právě na pomoc v rámci integrovaného záchranného systému.

„My rozhodně podporujeme, aby došlo k posílení těch činností armády, které souvisí s Integrovaným záchranným systémem,“ řekl Právu stínový ministr obrany za KSČM a lídr olomoucké kandidátky Alexander Černý.

Znovu se učí ve školách

Podle komunistů se musí armáda přestat orientovat na zahraniční mise. „Nechceme armádu pro zahraniční mise, tzv. afghanizaci. Proto prosazujeme také posílení obranných funkcí,“ dodal Černý.

Něco na způsob dřívější branné výchovy se letos vrátilo do škol v podobě Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Ministerstvo vrátilo téma do osnov právě kvůli zrušení civilní obrany, následkem čehož jsou lidé „naprosto neinformováni“, jak se chovat při zvláštních událostech. To se podle ministerstva projevuje třeba při záplavách.

Některé školy si téma zařadily do výuky přírodovědy. Učitelé seznámí žáky s mimořádnými přírodními jevy a okolnostmi, za nichž jsou ohroženy životy a zdraví. Na modelových situacích se pak žáci učí živelní pohromy zvládat.