"Pořizování kopií občanského průkazu či ostatních osobních dokladů by mělo být naprosto výjimečné," uvedla mluvčí úřadu Hana Štěpánková. Například při uzavírání pracovní smlouvy by podle ní zaměstnavatel nikdy neměl vyžadovat kopii občanského průkazu, ale pouze si údaje z předloženého průkazu ověřit.

"Stejné pravidlo platí i pro uzavírání naprosté většiny ostatních smluv," dodala. Zaslání kopie dokladu neznámé osobě je podle úřadu hazardem s vlastním soukromím. Riziko zneužití poskytnutých údajů a samotné kopie dokladu je totiž vysoké.