Do výběrového řízení na nákup nových trombonů, trubek nebo křídlovek se přihlásily tři firmy, ale dvě nabídky nevyhovovaly požadavkům ministerstva, a zbyla tak jen jedna. To je však v rozporu se zákonem, takže ministerstvo obrany muselo zakázku stornovat.

"Požadavek na pořízení konkrétních modelů hudebních nástrojů je z důvodu doplnění do sekce stejných nástrojů u jednotlivých nástrojových skupin Hudby Hradní stráže," uvedlo ministerstvo v zadání zakázky.

Hudba Hradní stráže kromě jiného hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti s výkony pravomocí prezidenta republiky, podílí se na přípravě a hudebně zabezpečuje pietní akty na území České republiky. Provádí také sezónní hudební produkci při otevírání Jižních a Královských zahrad Pražského hradu.

Všechny aktivity bude těleso zajišťovat i nadále, jen se odsunul termín nákupu nových nástrojů. Nejspíš tak bude v dohledné době vypsáno nové výběrové řízení.