„Vedro je nepříjemné. Ale ten provoz je horší. Strašně to rámusí,“ přiznávali opálení chlapi se sbíječkou, trpně snášející kromě reflexní vesty ještě předepsanou pevnou obuv, pracovní oděv a helmu.

Hned na několika místech modernizovaného úseku pracují dělníci na rekonstrukci kanalizace. Možná málokdo ví, že veškeré tekutiny z vozovky odcházejí v důmyslné podzemní síti právě středovým pásem, kudy vede páteřní stoka, do níž ústí i příčné svody od krajnic. Na vhodných místech pak kanalizační systém vyvádí vodu do odtoku mimo dálnici.

V noci se dělat nedá

„Některé úseky stačí vyčistit a vyvložkovat, což pro lidi není tak náročné, protože většinu práce zastane technika. Někde se ale kopání vyhnout nelze,“ upozornil stavbyvedoucí, že jde o potrubí ve dvoumetrové hloubce. Je to i odpověď řidičům lamentujícím, že musí jet pomalu, i když dělníky na stavbě nevidí. A leckde ani nemohou.

„V noci by se tyto práce dělat nedaly, protože osvětlení středového pásu by při práci probíhající za provozu oslňovalo řidiče. Dělit směnu časně ráno a pozdě odpoledne lze také jen u něčeho, protože některé technologické postupy přerušit nelze,“ vysvětlil šéf stavby. A tak se alespoň dbá na dostatečné zásoby balené pitné vody, delší přestávky a občas pomůže chlapům zlepšit dýchání kropicí vůz.