"Novela zákona má zamezit přiznání platu, náhrady výdajů a naturálního plnění poslancům nepodmíněně odsouzeným za úmyslný trestný čin," sdělil Hrad v komentáři k podepsaným zákonům.

Předloha postihne například poslance Romana Pekárka (dříve ODS), který si odpykává pětiletý trest za korupci. Podle něj se také normě přezdívá „Lex Pekárek”. Předkladatelé novely z řad občanských demokratů změnu zákona zdůvodnili tím, že zákonodárci ve vězení nemohou řádně vykonávat svůj mandát.

Novela se vztahuje i na případy, kdy by členové Parlamentu byli v ochranném léčení nebo v zabezpečovací detenci. Doba, kterou by tak strávili, by se navíc těmto zákonodárcům nezapočítávala do výpočtu odchodného.