Kácet mnohou majitelé na pozemcích u domů v zastavěném území obce, na něž není veřejný přístup a jsou oplocené. Nezáleží na tom, jak je strom velký.

Není ale například možné kácet bez dovolení strom v zahrádkářské kolonii. Výjimku mají i památné stromy, byť na vlastní zahradě. Nesmí se ani kácet dřeviny, na nichž sídlí ptáci, je potřeba počkat, až mláďata vyvedou.

„V případě zahrad určených k bydlení se nepovede řízení vůbec s výjimkou památných stromů. Nejedná se o veřejně přístupnou zeleň. Změna spočívá v tom, že bude výsostným právem vlastníků, jakým způsobem budou nakládat s touto zelení, fakticky se tak stejně děje,“ uvedl při vzniku vyhlášky bývalý ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Dosud lidé museli žádat o povolení odstranit strom na vlastní zahradě, pokud má ve 130centimetrové výšce nad zemí obvod kmene více než 80 centimetrů. Na jeho výšce nezáleželo.

Proti vyhlášce protestují ekologové. Podle nich na soukromých zahradách nerostou jen ovocné stromy, ale i jiné, které mají významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu, a jejich zachování je ve veřejném zájmu.