O rozhodnutí rady informoval děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík na svém facebookovém profilu. „Dostal jsem jeden ‚hezký‘ letní dopis od pana prorektora. ‚Vědecká rada UK nedoporučuje, aby čestná vědecká hodnost Dr.h.c. byla prof. Umbertu Ecovi udělena.‘ Takže tak,“ napsal.

Informaci potvrdil ČTK mluvčí UK Václav Hájek. Důvody rozhodnutí nejsou známy, protože vědecká rada hlasovala tajně. Podle Hájka pro udělení čestného doktorátu Ecovi bylo 16 ze 46 přítomných členů rady.

Titul doktor honoris causa může univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Návrh na udělení podává děkan rektorovi spolu se stanoviskem vědecké rady fakulty, píše se na stránkách univerzity. Rektor předloží návrh vědecké radě univerzity a s přihlédnutím k jejímu stanovisku rozhodne, že titul bude, nebo nebude udělen.

Eco dosud získal 28 čestných doktorátů na univerzitách po celém světě.

Nemá nic společného s UK

"V diskusi padaly argumenty, že nemá nic společného s UK. A komise, co se vyjadřovala ještě předtím, dokonce měla tezi, a teď nebudu citovat úplně přesně, že nepracuje vědecky - to zjednodušuji, samozřejmě. Jinak řečeno, já jsem žádný relevantní argument proti nezaslechl," dodal na Facebooku Stehlík.

Předsedou vědecké rady UK je rektor Václav Hampl, k situaci se nevyjádřil. Zápis bude zřejmě pořízen v následujících týdnech.

Jednaosmdesátiletý Eco patří k nejuznávanějším spisovatelům současnosti. Celosvětovou proslulost získal románem Jméno růže. Jeho zatím poslední román Pražský hřbitov patří nyní k nejprodávanějším knihám na světě.