Automobil značky Ford byl pořízen z prostředků hlavního města Prahy a jeho úpravy a výzbroj financovala Praha 1. Automobil je určen pro družstvo ve složení 1+5. Na své palubě veze samozřejmě čerpadla a hadice, je však také připraven na technické zásahy.

Při požehnání nového automobilu a praporu SDH Prahy 1 arcibiskup neopomněl zmínit význam hasičských spolků.

Současně popřál celé jednotce vytrvalost ve službě a každého jednotlivě doporučil ochraně Matky Boží Panny Marie a sv. Floriána, patrona hasičů. V modlitbě prosil za občany Prahy, aby žili v pokoji a bezpečí.