Podle mluvčí NKÚ Olgy Málkové například Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj porušil zásadu transparentnosti u zakázek za 694 500 korun, když uchazečům neoznámil v dostatečném předstihu jasné podmínky, podle kterých chtěl zakázky později hodnotit. Porušil prý také zákaz diskriminace u zakázek za 258 100 korun.

"Plnění zakázky totiž dodávaly firmy, které se neúčastnily výběrového řízení. Byli tak diskriminováni uchazeči, kteří se výběrového řízení zúčastnili," uvedla mluvčí.

Kontroloři upozornili také na to, že ČÚZK i některé katastrální úřady nevedly ve sledovaném období správné a úplné účetnictví. Podle mluvčí například nezaúčtovaly některé účetní případy do období, s nimiž souvisely. „Anebo majetek vykazovaly na nesprávných položkách rozvahy,“ dodala Málková.

Nakoupil licence, které nepotřeboval

NKÚ také uvedl, že ČÚZK přenechal od 1. ledna 2003 soukromé firmě bezplatně k užívání kuchyň a jídelnu včetně vybavení, přestože do prosince 2002 společnost platila za tyto prostory roční nájem půl miliónu korun. "ČÚZK tak neodůvodněně snížil výnosy ze svého majetku," upřesnila Málková.

Český úřad zeměměřický a katastrální také nakoupil za 178 700 korun tři počítačové licence, aniž by je podle NKÚ potřeboval. Den po jejich zaúčtování do majetku úřadu je bezúplatně převedl na jinou organizační složku státu v rámci téže kapitoly státního rozpočtu.

Kontrola rovněž zjistila, že ČÚZK v letech 2010 a 2011 nesledoval a nevyhodnocoval spotřebu pohonných hmot u svých osobních automobilů.